Procesoptimering
sparring rådgivning ledelsesinformation økonomi outsourcing bogholderi løn økonomistyring bestyrelse advisory board

Optimering af processer

Vores kompetencer bidrager til at vurdere hvordan forskellige processer fungerer og finde løsninger på hvordan disse kan optimeres for at sikre den rigtige balance mellem omkostninger og kvalitet tilpasset din forretning.


Vi fokuserer på flg. elementer:


1. Hvilke afdelinger/profiler arbejder med forskellige dele af processen og hvad bidrager de med til dette. Kan en omstrukturering bidrage til en mere optimal løsning?


2. Er der dobbeltarbejde nogen steder i processerne, som kan elimineres ved at optimere procesflow og/eller beskrivelse af proces?


3. Er der de rette godkendelsesniveauer for at sikre kvalitet, samarbejde og omkostningsniveau?


4. Hvad er processens indflydelse på jeres forretning? Kan den bidrage til konkurrencedygtighed og på hvilke parametre?