Outsourcing af økonomifunktionen

Outsourcing af økonomifunktionen

Vi har løsningen på din økonomiudfordring -

kontakt os for at høre mere


Økonomifunktionen skal kunne mere end bogholderi

Virksomheder har alle et ønske om at have styr på sin økonomi. Vi har udviklet konceptet Outsourcing af økonomifunktionen yderligere, med henblik på at tilbyde virksomheder de kompetencer der er brug for og til en pris der giver mening.


Denne løsning hjælper med de gængse opgaver i almin-deligt bogholderi og løn, men sætter ekstra fokus på at systemerne der bruges passer til virksomhedens behov og at de er nutidige. Digitalt bogholderi er derfor højt på agendaen.


Det skal være nemt for virksomhedens ledelse at få et overblik over virksomhedens præstationsevner såvel som likviditet og finansielle nøgletal.


Derfor tilpasser vi en løsning til den enkelte virksomhed hvor det føles som en professionel økonomifunktion i virksomheden, som rummer alle de kompetencer I har brug for. Det er for eksempel en økonomichef, en con-troller og en bogholder, som støttes op af nogle programmører, der kan hjælpe med at automatisere virksomhedens data, så de bliver mere tilgængeligt for de personer, der skal bruge dem.

Alle disse kompetencer kommer til at indgå i en løsning, hvor man kun betaler for den tid der bliver brugt og dermed får adgang til faste kompetencer.


Det er i den forbindelse vigtigt for os, at man føler sig tryg med løsningen. Vi anbefaler at være on-site, det kan være på fuldtid eller måske bare en dag hver anden ugen. Det er selvfølgelig også muligt at vælge en løsning, hvor vi er off-site. En fordel af at være on-site, er at man lærer virksomheden bedre at kende. Denne viden vil føre til en større kvalitet  og invidualitet i rådgivningen. 


Vores mål med dette koncept er, at gøre det mere tilgængeligt for små- og mellemstore virksomheder, at få adgang til en mere professionel økonomifunktion og de forskellige kompetencer, der skaber værdi for udviklingen af virksomhederne. Noget, som i dag er forbeholdt de store virksomheder.


Vi ønsker at gøre op med tankegangen om at man skal ansætte én person der skal kunne rumme alle økonomifunktionens opgaver, men ikke har kompetencer eller motivation for at levere den fulde løsning over en længere periode.

Fordele ved Outsourcing til ProcOpt Management

Brug din tid på din kerneforretning


Ved at lade os håndtere din økonomi skal du ikke bekymre dig om at lave dit regnskab. Vi skræddersyr en løsning, der giver dig mest muligt plads til at fokusere på driften af din virksomhed.


Du sparer penge


Du få en hel økonomiorganisation til at hjælpe dig og behøver ikke ansætte både bogholder, controller og økonomichef da du får en samlet pakke tilpasset til dine  behov, som hjælper dig med at skabe en bedre forretning.

Overblik over din økonomi


Med ProcOpt Management får du hjælp til at sætte klare mål for din virksomheds økonomi og løbende se hvordan din forretning klarer sig ift. dine forventninger.

Success story af en virksomhed, der har indført 

outsourcing af økonomifunktionen

En virksomhed i flere år har haft en regnskabs-medarbejder ansat på fuld tid og har været fint til-freds.


Flere kompetencer til færre penge

Ved outsourcing af økonomifunktionen har man skåret ned til 2 forskellige typer medarbejdere, der kommer 1 dag ugentlig og udfylder den samme rolle og dertil også hjælper med at videreudvikle forretningen til skabe mere værdi.


Mere tid

I eksemplet ovenfor oplever virksomhedens direk-tør ligeledes, at han ikke skal involvere sig lige så meget i regnskabet som tidligere, hvilket giver ham mere tid til at fokusere på sin kerneforretning - nemlig at lave nye aftaler og udvikle produktet.


Mere overblik

Derudover oplever virksomheden, at der bliver ud-viklet bedre redskaber til at få overblik over sin økonomi. Dertil følger også analyse af hvilke ele-menter, der er gode og hvilke der kan/skal for-bedres.

Outsourcing af økonomifunktionen til færre penge


Vi hjælper med


Bogholderi og løn

Forberedelse til revision

Koordinering af revision


Ledelsesrapportering


Sparring med ledelse og bestyrelse


Analyse af virksomhedens præstationsevne


Digitalisering af bogholderi


Optimering af virksomhedens processer og struktur


Opsætning i PowerBI

(automatisk rapportering)

Få mere overskud til virksomhedsdrift


Med en outsourcing af økonomistyring og bogholderi sørger vi for at du stadig har fingeren på pulsen af din virksomhed, men giver dig samtidig rammer, der kan frigive opgaver fra din egen hånd, så du kan fokusere mere på at udvikle din forretningen og være der for dine medarbejdere.


Selv med en økonomimedarbejder i huset i forvejen vil vi med et mere spredt kompetenceniveau kunne løfte niveauet, så du får mere overskud og hjælp til at drive din forretning.


Det er vores mål, at vi skal hjælpe med at skabe merværdi til virksomheden gennem et højt fagligt niveau og evnen til at rådgive virksomheden med optimeringer og forbedringer, samt at udnytte virksomhedens og medarbejdernes potentiale.

Sådan fungerer det


At uddelegere økonomistyring og regnskabsopgaver til fagfolk bidrager til udviklingen af virksomhedens potentiale.


  • Vi vil lave en gennemgang af jeres virksomheds nuværende organisation og arbejdsopgaver samt ved interview af ledelsen at identificere hvilke behov, I føler ikke bliver opfyldt idag.  


  • Dernæst vil vi i samarbejde med jer, lave et forslag til hvordan en løsning skal se og hvilke kompetencer I mangler og i hvilket omfang. Ud fra dette bliver det besluttet, ved dialog, hvilken løsning der passer bedst til jeres forretning. Sammen kigger vi så på, hvilke udviklingspotentiale(r) der skal arbejdes videre på.


  • Herefter vil vi starte implementeringen af den valgte løsning, hvor vi får de rigtige folk tilknyttet, i det omfang det giver mening. Dernæst starter forberedelsen af den nødvendige vidensdeling. Dette for at sikre en god overgang og minimal påvirkning af personalets arbejdsflow.